Tuesday, December 15, 2009

Xmarks for Chrome

Lâu nay thằng FF 3 trên Ubuntu (lappy) cứ bị lỗi ì ạch, chuyển sang 3.5 vẫn chậm, 2.0 thì chạy được nhưng nhiều add-on ko compatible, thế là phải xài KonquerorChromium .
Hai cái này xài được, chỉ vướng 2 chỗ là bookmark (Xmarks) và zoom. May quá bây giờ Google đã release Chrome bản chính thức cho Linux , không những chạy Flash phe phé, mà còn zoom khá hơn, và Xmarks cũng đã hỗ trợ :bye bye FireFox@lappy !