Saturday, February 27, 2010

Shorten URL sites

So với các trang từ xưa như tinyUrl.com hay easyUri.com thì các trang mới vừa ngắn hơn, vừa giao diện đơn giản và ít Ads hơn :


Thử nghiệm Mediocre-Ninja.blogSpot.com : (http://mediocre-ninja.blogspot.com)

http://3.ly/IMDw
http://tr.im/Q1od
http://nn.nf/912b
http://8byf.gu.ma
http://is.gd/9fJD3
http://ow.ly/1bFm8
http://sn.im/12t2u6
http://smal.ly/1K2
http://su.pr/31NNQU
http://url.ie/57y0
http://go2.vg/7OkuF
http://bit.ly/ckUrCp
http://cli.gs/1NZ9PH
http://pnt.me/x8qz0P
http://yep.it/ms7xje
http://fly2.ws/wi51iNe
http://smal.ly/1K2
http://sova.in/3mh
http://nsfw.in/aab13f
http://www.x.se/brty
http://twurl.nl/gnzgo2
http://adjix.com/xprh
http://snipurl.com/uj2i2
http://clockurl.com/Fi

==== DEPRECATED (acquired by bit.ly or pending the service for various reasons)

http://k.vu/dt
http://j.mp/aw3E6y
http://bt.gd/1zP
http://kl.am/7OS3
http://zi.ma/6f0425
http://zud.me/1y


Theo các bạn thì site nào là tốt nhất ?

1 comment:

Mediocre Ninja said...

P.S: quên mất goo.gl, fb.me, digg.com và longurlplease.com :)