Friday, December 12, 2008

Javascript Libraries Overview

Từ khi những thuật ngữ như AJAX hay RIA xuất hiện, Javascript đã được phát triển mạnh và hình thành các thư viện, hay cũng có thể gọi là các framework để hỗ trợ ứng dụng web.
Hiểu biết về JavaScript đã trở thành 1 skill không thể thiếu với những ai làm lập trình web, và cũng là 1 skill khá quan trọng của các hacker. Tuy nhiên với web-development hiện nay thì lời khuyên là bạn nên nắm vững 1 thư viện nào đó, hơn là đi tìm kiếm các đoạn script mẫu ngắn phục vụ cho 1 mục đích nào đó.

Các thư viện JS mã mở và hữu ích hiện nay có thể kể: jQuery, mooTools, Prototype + Scriptaculous, YUI + ExtJS , Dojo, ...

(ngoài ra còn 1 số công nghệ JS có cả phần server side như : qooxdoo, echo2, GWT, DWR, jMaki, Qcodo, AjaxCFC, ... )Dưới đây là 1 slideshow so sánh cơ bản các thư viện JS trên để bạn có thể chọn cho mình 1 cái phù hợp :Have fun :D !

No comments: