Friday, June 26, 2009

Some OSS manual in Vietnamese

Một số tài liệu được biên soạn bởi văn phòng Công Nghệ Thông Tin, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ :Cover%20Writer%20Manual%20%28JPEG%29
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Soạn thảo văn bản OpenOffice.org Writer, phiên bản 3.0
(hanoi.centre-linux.org/IMG/pdf/HDSD_Writer_V3.0.pdf – 2,5 MB)Cover%20calc%20manual%20%28JPEG%29
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính điện tử OpenOffice.org Calc, phiên bản 3.0
(hanoi.centre-linux.org/IMG/pdf/HDSD_Calc_V3.0.pdf – 1,6 MB)
%3c28JPEG%3c29
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm trình diễn hội thảo OpenOffice.org Impress, phiên bản 3.0
(http://hanoi.centre-linux.org/IMG/pdf/HDSD_Impress_V3.0.pdf – 3,4 MB)
%3c28JPEG%3c29
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Mozilla Thunderbird phiên bản 2.0, Mozilla Firefox phiên bản 3.0, Unikey phiên bản 4.0
(hanoi.centre-linux.org/IMG/pdf/HDSD_Thunderbird_Firefox_UniKey_V3.0.pdf – 4,3 MB)
%3c28JPEG%3c29
Tài liệu hướng dẫn sử dụng và cài đặt Ubuntu (8.04) cho máy trạm.
hanoi.centre-linux.org/IMG/pdf/Ubuntu_20090703.pdf - 10 MBComment: Chuyện sử dụng phần mềm mã mở trong chính phủ vẫn thuộc dạng mà Mediocre-Ninja nghi ngờ về mức độ hiệu quả, nhưng coi bộ lần này các bác làm nghiêm túc hơn nhiều so với Đề án 112.


Have fun (^o^) !

No comments: