Tuesday, November 11, 2008

Individual Income Tax

Hic, VN sắp đổi luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân (PIT) mới rồi , thiệt tình từ ngày bác Dũng lên Prime Minister toàn ra quyết định ngược lòng dân: cho mở Casino, sáp nhập Hà Tây, fake giá USD, nâng giá xăng... nay lại thêm cái này nữa, chán không tả.

Luật thuế TNCN đã có từ năm 2007, nhưng trước đây thực hiện theo hướng dẫn khác:

ThueThuNhapCaNhan2007


Cách thực hiện theo thông tư sắp tới thì có 2 điểm đáng chú ý là:

- hạ mức bắt đầu nộp thuế từ 60 triệu VNĐ/năm xuống còn 48 triệu VNĐ/năm
(tức là thu nhập bình quân trên 4tr VNĐ/tháng đã đóng, thay vì trên 5tr VNĐ/tháng)

- thực hiện giảm trừ gia cảnh, mỗi nhân thân phù hợp được giảm 1.6 triệu/tháng .Ai muốn xem kỹ hơn thuế TNCN 2007 thì tải ở đây:
Luat Thue Thu Nhap Ca Nhan 2007.pdf


Năm nay là 1 năm ảm đạm với nền kinh tế, đang tăng trưởng nhanh trở thành chậm và có thể là suy thoái, thậm chí khủng hoảng. Chẳng hiểu sao bác Ba lại đưa ra nhiều chính sách tồi quá.

No comments: