Wednesday, November 05, 2008

Sample code Java

Lúc này lên mấy diễn đàn vẫn thấy nhiều câu hỏi kiểu "cho em xin đoạn source code có chức năng X" hoặc "ai có source mẫu để làm việc Y hay không" . Mặc dù các câu hỏi dạng này không được xem là thông minh lắm , và người có trình độ càng cao càng ít muốn trả lời câu hỏi loại này, nhưng tớ thấy cũng nên có ai đó chỉ ra vài lần thay vì đơn giản "Google is your friend" hoặc "STFW" . Vậy là có entry này :D


Trước khi đặt request về mã nguồn Java, bạn hãy thử tìm trước ở những nơi sau đây:
1/ thư mục sample và demo ở JAVA_HOME
2/ JavaAlmanac
3/ Java2s
4/ KodeJava
...


Nếu muốn tìm luôn ứng dụng kèm mã nguồn thì lên các trang host mã mở:
1/ SourceForge
2/ FreshMeat
3/ OhLoh
4/ Apache
5/ CodeGoogle
6/ LauchPad
7/ Savannah
8/ OspDev
...


Nếu muốn tìm nhanh 1 đoạn code chức năng hơi khó thì có thể dùng một số search engine chuyên tìm mã nguồn như:
1/ Krugle
2/ Codase
3/ Koders
4/ GoogleCodeSearch
5/ JExamples
...


Good luck & Have fun !

No comments: