Friday, January 23, 2009

Linus on Git

Trong thế giới Software Configuration Management (SCM, hay thường được gọi là VCS hay RC) thì CVS (Concurrent Versions System) là một bước ngoặt, ngay từ lúc ra đời đã vượt trội SCCS, RCS, SS... để trở thành SCM tiên phong mạng diện rộng (WAN, Internet). Thành công của CVS chỉ đến khoảng 2000 thì bắt đầu bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi SVN (SubVersioN), và đến bây giờ thì có thể nói SVN đã lấn áp được CVS để trở thành VCS được ưa chuộng nhất, họa may chỉ có Perforce mới cạnh tranh được, chứ VSS hay TFS thì còn xa mới theo nổi.

Tuy nhiên tương lai của SCM/VCS sẽ là distributed SCM, trong đó ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay là Git, kế đến là Bazaar và Mercurial.


Git là một VCS mã nguồn mở dạng phân tán , được Linus Torvard viết ra nhằm thay thế 1 DSCM khác là BitKeeper , khi tác giả BK quyết định đổi license của BK. Và hiện nay Git được sử dụng thay cho BitKeeper trong việc phát triển kernel Linux, cũng như đang mở rộng ra nhiều ứng dụng khác (X-server, Samba, Qt, WINE, Perl, Android, RoR, VLC, Prototype, ...) .


Các bạn có thể xem đoạn Linus Torvards giới thiệu về Git tại Google Tech Talk:

Điều ấn tượng nhất với tôi qua cuộc nói chuyện này, đó là Linus không hề có vẻ gì là "geek" hay "anti-social" như nhiều người vẫn nghĩ, trái lại kỹ năng dẫn dắt vấn đề thu hút, trình bày dễ hiểu và hấp dẫn của anh đáng để khâm phục và học hỏi.


Một người có sức sáng tạo dĩ nhiên là một người thích khôi hài rồi, có phải không ?

No comments: