Sunday, October 05, 2008

Planning 5 months

KẾ HOẠCH 5 THÁNG LẦN THỨ NHẤT :

* Objective: the title says it all

* Start date: 2008-10-05

* Due date: 2009-03-07 (duration: 5 months)

* Venue: working desk

* Agenda:

1/ Blog Mediocre-Ninja :

+ Mỗi tuần ít nhất 3 bài viết về kỹ thuật, công nghệ (computer-related) .

+ Các bài đó chủ yếu (hơn 50%) sẽ viết bằng tiếng Anh , trực tiếp soạn HTML .

+ Dùng một số thủ thuật để tăng page view và PageRank .


2/ Communication with hackers :

+ Tham gia IRC thường xuyên, học hỏi các cao thủ người Việt ở mỗi channel .

+ Tạo nick mới ở các diễn đàn, thêm nick những bạn cũ đã lâu không gặp .


3/ Project for fun :

+ Thứ nhất : ngốn 4500 trang sách tiếng Anh .

+ Thứ hai : làm 2 ứng dụng desktop , rồi port 1 cái sang mobile .

+ Thứ ba : làm 1 ứng dụng web, hoặc tham gia dự án collaboration .


4/ Miscellaneous :

+ tiếng Pháp, thời khóa biểu, chặn website .

+ xây dựng mô hình, quy trình công việc sử dụng triệt để OSS .


* Deadline: 2009-03-31

* Note: Các chi tiết Lưu lại dạng XML project để dễ mở bằng OpenProj, OpenWorkbench .

1 comment:

Anonymous said...

Why did you choose "5 months" instead of "6 months" or "1 year" ?