Thursday, October 23, 2008

Symfony quick note

Từ khi Ruby on Rails ra đời và thành công rực rỡ, cộng đồng PHP đã học hỏi Rails và bắt đầu tạo nên hàng loạt framework để phát triển web bằng PHP với nhiều điểm học lại từ Rails , trong đó các framework nổi tiếng nhất là Kohana (CodeIgniter), Symfony, Zend, CakePHP, Akelos, ...


(đang viết tiếp)

No comments: